Kuyu Perde

Kuyu yeraltı su seviyesinin derinlerde olması ve zeminin kendini tutabilmesihalinde uygulanan bir yöntemdir. Kazı çevresinde çoğunlukla birer ara  ile 2.0 x 2.Om, 2.0 x 3.0m  veya 1.5 x 3.Om boyutlarında iksalı kuyular açılmaktadır. Konsol çalışan perdelerde kuyu derinliği, kazı tabanının oldukça derinine indirilmektedir. Kuyuların kazısının tamamlanmasından sonra , perde donatısı yerleştirerek beton dökülmektedir. Toprak basıncı dağılımına uygun olarak bodrum katlardaki  perde kalınğı değiştirilebilmekte ve döşemeler perdeye oturtulabilmektedir. Kuyu tipi perdeler, çoğunlukla binanın taşıyıcı perdeleri olarak kullanılabilmektedir. Malzeme ve işçilik maliyetinin artması ve ankraj teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle kuyu tipi betonarme perdeler, giderek yerini ankrajlı betonarme perdelere bırakmaktadır.