Bina Güçlendirme

Yapıda deprem sırasında oluşan hasar şekillerine bakıldığında; zemin özellikleri, yapı- zemin etkileşimi, taşıyıcı sistem elemanlarının malzeme ve işçilik kalitesi, boyutu ve konumlandırılması, hatta taşıyıcı olmayan sistem durumunun yapının deprem sırasındaki davranışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu etkenlerden biri veya birkaçının yetersiz veya yanlış olmasına bağlı olarak deprem sırasında binada ciddi hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarların giderilmesi ve yapıyı yeniden güvenli bir hale getirmek için güçlendirmeye gidilmesi şarttır.

Deprem Nedir ?, Fay Hatları Nedir ?, Deprem Sırasında Yapıların Davranışları, Yapı Hasarlarının Nedenleri ve Bina Güçlendirme ile alakalı tüm makale ve içeriklerimize Blog > Makale kısmından inceleyebilir, konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.